Propozice

Vedoucí soutěže: 

Renata Přikrylová, tel. 605 242 759,  e-mail: renataprikrylova@seznam.cz
 
Členové vedení:   
Pavla Svobodová, Silvie Vokálová
 
Časový rozvrh:    
Od 1. května do 30. září 
 
Hrací den:           
Na dvorcích TK Bruntál je stanoven výkonným výborem 
 
Podmínka účasti:
Soutěže se účastní družstva o minimálním počtu 3 hráček nad 18 let. 
Každé družstvo uhradí vklad ve výši 100,- Kč za hráčku.
Souhlasit s pravidly soutěže a s termíny utkání.
 
Odevzdání přihlášek: 
Přihlášku je nutné odevzdat do 20. dubna 2013. Součástí přihlášky je i vyplněná soupiska družstva.
 
Pravidla soutěže:
Po odevzdání přihlášek bude soutěž rozlosována a budou určeny termíny pro odehrání jednotlivých kol. Termín uvedený v rozlosování (vždy čtvrtek) je závazný pro zápasy na dvorcích TK Bruntál. Ostatní zápasy je možné odehrát do tohoto termínu i v jiné dny, ovšem po oboustranné dohodě kapitánek. Adresář kapitánek najdete na webových stránkách TK Bruntál.
 
Náhradní termín je možný po dohodě kapitánek obou družstev, nesmí se ovšem narušit program TK Bruntál a musí být odehrán co nejdříve po řádném termínu. O tomto informovat vedení soutěže.
 
Utkání se skládá ze dvou dvouher a jedné čtyřhry.
 
Hraje se na 2 vítězné sady. Za stavu 6:6 se hraje třináctá hra podle pravidel tiebreak, jako rozhodující hra v této sadě. Místo 3. sady se hraje velký tiebreak.
 
Pořádající družstvo dodá na zápas 4 nové míče.  
 
O utkání se sepíše zápis. Tento podepsaný oběma kapitánkami se předá řídící soutěže ke zpracování.
 
Po skončení soutěže bude provedeno vyhodnocení nejlepšího družstva a nejlepší hráčky.
Toto zajistí vedení soutěže.
 
V Bruntále 12. dubna 2013

Kontakt

TenisBar Zlaté Hory

Tenisové kurty
Bezručova 462
793 76 Zlaté Hory


Milan Biedrava
+420 773 670 566
+420 773 660 564