Pravidla zlatohorského koštu slivovice   

 1. Koštu se může zúčastnit každá osoba starší 18 let, která poskytne pro košt pálenky řádně označený vzorek v množství 0,3 l a zaplatí vložné 60,-Kč. V ceně vložného soutěžících je občerstvení a volné koštování všech vzorků.
 2. Vzorky pálenky musí být odevzdány nejpozději 2 hodiny před začátkem soutěže, tj. do 8.3.2014 do 15.00 hod. v TenisBaru na tenisových kurtech ve Zlatých Horách, nebo po dohodě s p.Milanem Biedravou na tel.773670566.
 3. Při předání vzorku uvede účastník své jméno, příjmení, druh pálenky, rok pálení a pálenici.
 4. Počet vzorků od jednoho soutěžícího není omezen.
 5. Vzorky předané do soutěže jsou nevratné.
 6. Degustace porotou a hodnocení vzorků probíhá anonymně. Každý vzorek je až do okamžiku vyhodnocení označen pouze číslem. Organizátor koštu, který přiděloval k pálenkám soutěžní čísla nemůže být v hodnotící komisi.
 7. Hodnotící komise je sestavena řídící komisí soutěže, počet komisí bude upraven před začátkem soutěže podle počtu soutěžících vzorků.
 8. Počet postupujících vzorků do finálové skupiny bude určen před začátkem koštu podle počtu soutěžících vzorků.
 9. Odtajnění vzorků proběhne po skončení finálového kola a až po vyhodnocení konečného pořadí.
 10. Soutěž proběhne ve dvou kategoriích:    - nejlepší slivovice     - nejlepší ostatní ovocný destilát (meruňka, hruška, jablko, třešně aj.)

Průběh koštu řídí tříčlenná řídící komise, která ustanoví hodnotící komise a jejich počet, stanoví počet vzorků k hodnocení v jedné komisi a počet postupujících vzorků do finálové skupiny. Dále stanovuje postup rozstřelu při rovnosti bodů jednotlivých vzorků ve finálové skupině. Nakonec stanoví podle výsledku hodnocení finálové skupiny celkové pořadí a vítěze.

První tři místa v každé kategorii budou odměněny hodnotnými věcnými cenami, medailí a diplomem.

Nesoutěžící hosté za vstupné 50,-Kč mohou po vyhodnocení vzorky volně koštovat.

Rozlosování a rozdělení do SKUPIN:   

 1. slivovice  
 2. ostatní destiláty

Budou stanoveny komise po třech hodnotitelích pro každou skupinu (slivovice-ostatní detiláty)

Vzorky budou losem rozděleny do skupin po 10

Každá komise hodnotí 10 vzorků, každý z hodnotitelů každý vzorek body od 1-10.

Po zhodnocení všech vzorků prvních 5 s nejvyšším počtem bodů postupuje do finálové skupiny. Pokud na postupovém místě budou vzorky se stejným počtem bodů, dochází u nich k rozstřelu, tzn, tyto vzorky budou stejnou komisí hodnoceny proti sobě znovu, ten který získá vyšší počet bodů, postupuje do finálové skupiny.

Vzorky , které nepostoupily jsou podle počtu obdržených bodů seřazeny do konečného pořadí.

Finálová skupina:

 1. slivovice
 2. ostatní destiláty

5 hodnotitelů hodnotí vzorky od 1-10 bodů.

Vzorky jsou seřazeny podle nejvyššího obdrženého počtu bodů, vzorek s nejvyšším počtem bodů vyhrává. Pokud na prvních třech místech dojde k rovnosti bodů, dochází k rozstřelu pouze mezi těmito vzorky. Pokud dojde k rovnosti bodů u vzorků na 4 a dalším místě, pak se tyto vzorky děli o stejné místo v pořadí.


Kontakt

TenisBar Zlaté Hory

Tenisové kurty
Bezručova 462
793 76 Zlaté Hory


Milan Biedrava
+420 773 670 566
+420 773 660 564