04.05.2016 11:22

Pravidla

Dlouhodobý turnaj v tenise Zlatohorská liga 2014

 

Dlouhodobý turnaj v tenise

Zlatohorská liga 2014

 

TERMÍN

Dlouhodobý turnaj ve dvouhrách začíná 1.5.2014 a končí 31.8.2014. Tzn. že první utkání lze hrát od 1.5.2014 a celý turnaj se uzavírá 31.8. ve 24:00 hod. Finálový turnaj a zároveň slavnostní vyhlášení výsledků Zlatohorská liga 2014 se uskuteční 6.9.2014.

FINÁLOVÝ DEN

Hraje se 6.9.2014 daným „pavoukem“, hraje ho prvních 8 hráčů v  pořadí v žebříčku uzavřeném ve 24:00 hod. dne 31.8.2013.

Rozpis utkání do finálového pavouka (čtvrtfinále) je:  1 - 8, 2 - 7,  3 - 6,  4 - 5 dle pořadí hráčů v žebříčku.

Další utkání (semifinále): vítěz 1-8 proti vítězi 3-6

                                              vítěz 2-7 proti vítězi 4-5

Vítězové semifinále hrají ve finále o konečné 1.místo, poražení v semifinále hrají o konečné 3.místo.

 

Poražení ve čtvrtfinále hrají o 5 – 8 místo v konečném umístění:

                                             poražení 1-8 : 3-6  a  poražení 2-7 : 4-5

Vítězové hrají o  5-6 a poražení o 7-8 místo v konečném pořadí.

Zlatohorská liga

Liga se hraje způsobem výzev. Počáteční pořadí v žebříčku je opačným pořadím turnaje z loňské sezóny 2013. Noví účastníci ligy budou zařazeni na začátek tabulky v pořadí v jakém se přihlásí.

Výzva poté vypadá následovně:

Hráč na kterémkoliv místě v žebříčku může vyzvat druhého hráče k zápasu za podmínky, že vyzývaný hráč není víc, jak 3 místa nad ním nebo pod ním. (např. 18-tý hráč může vyzvat kterého koliv hráče od 21. do 15. místa)

Hraje se na 2 vítězné sety. Při stavu 6:6 se hraje tiebreak. Pokud vyzyvatel vyhraje, posouvá se v žebříčku na místo vyzvaného. Celý zbytek žebříčku  v pořadí za ním, se posouvá o jedno místo zpět. Pokud vyzve hráč druhého hráče, který je v pořadí za ním, a vyhraje, pořadí v tabulce se nemění. V opačném případě se posouvá vyzvaný vítěz na místo vyzyvatele.

Každý hráč může hrát v jeden den pouze 1 utkání.

Do ligy se může v průběhu rozehraného turnaje přihlásit nový hráč. Je však povinen uhradit celou výši startovného a bude zařazen na konec žebříčku.

Vyzvaný je povinen výzvu přijmout do 3 dnů. tzn. odehrát zápas do 3 dnů. Vyzyvatel, ve vlastním zájmu, je povinen co nejdříve po domluvení zápasu oznámit tuto skutečnost správci ligy (kdy, kdo, s kým). Stejně tak odmítnutí výzvy. Pokud tuto výzvu vyzvaný nepřijme a ani nevyužije jedno ze 2 možných odmítnutí, prohrává kontumačně.

Odmítnutí výzvy a doba hájení.

Každý z hráčů má právo na 2 beztrestné (neprohraje kontumačně daný zápas) odmítnutí v průběhu trvání celé ligy.

Každý hráč má právo na tzv. dobu hájení (např. dovolená). Jedná se o dobu, kdy je hráč chráněn před výzvami. Tzn. že hráč nemůže být nikým vyzván a ani nemůže nikoho vyzývat. Tato doba se ani nezapočítává do penalizovaných 14 dnů nehraní. Tato doba hájení trvá 7 dní a hráč si ji může vybrat kdykoliv v průběhu celého trvání ligy a musí být vybrána v celku. Nelze ji dělit do několika částí. Hráč, který hodlá uplatnit dobu hájení, musí toto oznámit správci ligy a to nejméně 3 dny před požadovaným začátkem hájení. Ten o tom ostatní informuje na webových stránkách.

Čekací doba  k utkání je 30 min. Pokud se  ani po tomto limitu druhý hráč nedostaví, je jenom na přítomném hráči, zda přijme omluvu druhého hráče (ten tím přijde o jedno odmítnutí výzvy). Pokud omluvu nepřijme, vyhrává kontumačně.

Pokud se domluvený zápas neodehraje z důvodu nepřízně počasí, nebo nezpůsobilého stavu kurtů je výzva stornována a vyzyvatel má právo na výzvu náhradní. O nezpůsobilosti kurtů rozhodují ředitelé turnaje, a o tomto budou hráči informováni, jak nejdříve to bude možné, prostřednictvím webových stránek www.teniszh.cz.

Přednost v obsazení kurtu, má ta dvojice hráčů, která si jej zamluvila první a nahlásila administrátoru ligy (IT ligy), nikoliv dle pořadí v žebříčku.

Všechny domluvené zápasy, jakož i jejich výsledky, budou vyvěšeny na webových stránkách www.teniszh.cz. nejpozději do 24:00 v příslušném hracím dnu.

Výsledek zápasu je povinen hlásit výherce neprodleně (ihned)  po utkání, nejpozději do 21:00 každého dne IT ligy buď SMS nebo emailem. Pokud nebude zápas do 21:00 toho samého dne nahlášen, nebude započítán. Výjimka je možná pouze pokud utkání skončí až po 21.00 hod.

Pokud hráč neodehraje žádné utkání 14 dní bez toho, aniž by někoho vyzval, nebo byl vyzván, posouvá se o 3 místa v žebříčku zpět. Nemoc, pracovní vytížení ani dovolená tento případ neomlouvá!!!

Všichni hráči v turnaji jsou povinni dodržovat provozní řád tenisového areálu.

SPORNÉ PŘÍPADY

Sporné případy a protesty řeší pouze ředitelé turnaje, a to společně a v co nejkratším možném termínu. Jejich společné většinové rozhodnutí, jakož i případné postihy, jsou všichni hráči povinni respektovat.

Řediteli turnaje jsou:  Milan Biedrava,  Adam Svozil,  Jiří Matyščák.

Administrátor (IT ligy):  Jakub Adamec,  604933982 nebo email:  kubaadamec@gmail.com

Startovné

Startovné: členové TJ Zlaté Hory: 250,-Kč, ostatní 500,-

Startovné opravňuje hráče k účasti v turnaji, v ceně startovného je občerstvení po ukončení turnaje a služby administrátora.

Umělé osvětlení: 70Kč/hod. (hradí oba hráči napůl)

 

 

—————

Zpět